Privacyverklaring van Stap in Actie

StapinActie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Diane Stap
Wandelbosweg 3
7971 AK Havelte
06 22930109

Diane Stap is binnen haar bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming)
Zij is te bereiken via diane@stapinactie.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik sla persoonsgegevens op en verwerk deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op mijn website.
Het gaat hierbij om:

 • Je naam
 • E-mailadres

Wanneer ik een zakelijke overeenkomst met je sluit heb ik meer persoonlijke gegevens van je nodig, deze worden niet via de website verkregen en bewaar ik apart.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).

Mijn website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met diane@stapinactie.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerkt via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak met mij wil maken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Diane Stap neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Ik gebruik dergelijke comptuterprogramma’s of systemen niet.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens die ik via de website verkregen heb niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens heb verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Email correspondentie bewaar ik tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
  Je mag mij ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Ik ben verplicht dit op jouw verzoek te doen.
 • Google analytics  gegevens bewaar  ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
 • In verband met de fiscale bewaarplicht moet  ik mijn  administratie rondom reserveringen 7 jaar bewaren (het gaat hierbij om gegevens die NIET verkregen zijn via de website maar die ik in mijn bezit heb gekregen nadat ik een zakelijke overeenkomst met mijn klant heb gesloten).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Diane Stap verstrekt nooit aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Ik gebruik foto’s op mijn website waarop sommige personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Verder betreft het stockfoto’s (Freepik)

Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met diane@stapinactie.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik gebruik op mijn website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor actuele informatie over cookiegebruik op de website:
cookiechecker.nl

 

Links op mij website en gebruik van Social Media

Op mijn website kun je wellicht een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Mijn website heeft geen connectie met social media.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij  (Diane Stap) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diane@stapinactie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Diane Stap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diane Stap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via diane@stapinactie.nl

Diane Stap heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging  voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Diane heeft dit geregeld via teKiek! webdesign die de hosting van website en mail verzorgt.